Vil man forstå hunden, må man sætte sig ind i hundens adfærd. Når man snakker adfærd, snakker man om den måde hunden handler og reagerer på i henhold til sine omgivelser. Mangel på forståelse for hundens adfærd kan i mange tilfælde skabe store problemer både for hundens ejer, men også i relationer hund og hund imellem.

Man skal huske på, at selvom hunden er et tamdyr, har den stadig flere instinkter, som stammer fra ulvene. Noget af det, hunden har med sig fra ulvene, er, at den er et flokdyr. I en flok har alle medlemmerne hver sin rolle, og et af medlemmerne har rollen som leder. At være leder betyder, at man skal sørge for egen og andres overlevelse. Det er det, man oftest henviser til, når man snakker om, at man skal gøre det klart for hunden, hvem der er leder. At være leder betyder bl.a., at man sørger for, at alle får noget at spise, at flokken klarer sig, og at man er den, som klarer problemerne. Føler hunden ikke, at man som ejer lever op til denne rolle, vil hunden – hvis det er en selvsikker hund – forsøge at overtage rollen, eller den vil – hvis den ikke er så selvsikker – føle sig fortabt, og forvirret. Hvis hunden forsøger at overtage lederrollen, vil den søge at bestemme, hvordan tingene skal være. Det kan skabe problemer i relationen mellem ejer og hund, så derfor skal man sikre sig, at man lever op til rollen som leder. At være leder betyder dog ikke, at man skal være hård i sin omgang med hunden, men derimod at man roligt kan fortælle hunden, hvordan tingene skal være. Herved opnår man hundens respekt, og man kan få et kærligt og harmonisk forhold til hinanden.

Når hunde kommunikerer med mennesker, sker det gennem de signaler, hunden sender. Hunde er rigtig gode til at opfange det mindste lille signal, mens mennesker ofte ikke opfanger selv de mest tydelige af hundens signaler. Da hunde ikke kan lære menneskesprog, er det i stedet menneskers opgave at lære at forstå hunden.

Nogle signaler hører til racerne som fx jagthunde, der står stand eller hyrdehunde, som hyrder, mens andre signaler er generelle for racerne. Ved at studere, læse og lære om hundens signaler kan vi mennesker blive bedre til at tyde hundens signaler, men også at bruge dem, når vi har med hunde af gøre.

Blandt de signaler hunden bruger til at vise venlighed og accept kan nævnes:

  • At fjerne blikket eller vende hovedet
  • Vende bagdelen eller siden til
  • Bøje i forbenene, gå i legebuk og opmuntre til leg
  • Lægge eller sætte sig ned (skal ikke fejltolkes for underkastelse)
  • Gabe
  • Slikke sig om munden eller lave smaske lyde
  • Sænke øre og hale
  • Gå i en bue uden om
  • Blinke med øjnene.