Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Chrisco a/s gennem vores kontaktformular ”Kontakt os” på www.chrisco.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en tilfredsstillende løsning, kan du, såfremt betingelserne herfor er opfyldt, indgive en klage til Forbrugerklagenævnet. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage.